مرور برچسب

قیمت انواع پژو

قیمت پژو پارس در بازار خودرو فروکش کرد / بازار خودروی ایرانی همچنان سردرگم!

به گزارش باملین قیمت پژو پارس XU۷P سال در بازار ۵۰۵ میلیون شده است و پژو پارس XU۷P سال در نمایندگی ۲۹۴ میلیون است و پژو پارس ELX-TU۵ در بازار کاهش یافت و به ۶۴۰ میلیون تومان رسید. قیمت انواع خودرو پژو پارس برند مدل(سال…