مرور برچسب

قیمت انواع گوشت مرغ بسته بندی

قیمت سینه مرغ امروز ۱۶ دی ۱۴۰۲ در بازار چند است؟

به گزارش باملین، قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است. قیمت گوشت مرغ بسته بندی امروز  قیمت گوشت مرغ چرخ کرده بسته بندی شده…

قیمت هر کیلو گوشت چرخ کرده مرغ چقدر است؟

به گزارش باملین، قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۱۳ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است. قیمت گوشت مرغ بسته بندی امروز  قیمت گوشت مرغ چرخ کرده بسته بندی شده در…

قیمت ساق، بال و بازو مرغ امروز چند است؟ + لیست قیمت

به گزارش باملین، قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۷ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است. قیمت گوشت مرغ بسته بندی امروز  قیمت گوشت مرغ چرخ کرده بسته بندی شده در…

قیمت گوشت و مرغ در بازار آزاد چقدر است؟ + لیست قیمت روز

به گزارش باملین قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۵ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است. قیمت گوشت مرغ بسته بندی امروز  قیمت گوشت مرغ چرخ کرده بسته بندی شده در…