مرور برچسب

قیمت انواع گوشت گوسفندی

قیمت گوشت گوسفندی کیلویی چند تومان شد؟ + لیست قیمت انواع گوشت

به گزارش باملین، قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  ۶ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در بسته…

آیا گوشت گوسفندی در تمام مناطق تهران قیمت مساوی دارد؟

به گزارش باملین  قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  ۴ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در بسته…