مرور برچسب

قیمت تخم مرغ

قیمت انواع تخم مرغ بسته بندی در بازار چقدر است؟ + جدول

به گزارش باملین، قیمت تخم مرغ در بازار روز برای تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی ۱۲۳ هزار تومان است. قیمت تخم مرغ بسته بندی امروز  قیمت تخم مرغ بسته بندی شده در بسته ۶ عددی ۳۳ هزار تومان…

قیمت تخم مرغ بسته ای ۱۰ تایی چند؟ + لیست قیمت

به گزارش باملین، قیمت تخم مرغ در بازار روز برای تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی ۱۱۰ هزار تومان است. قیمت تخم مرغ بسته بندی امروز  قیمت تخم مرغ بسته بندی شده در بسته ۶ عددی ۵۸ هزار تومان…

قیمت تخم مرغ زرده طلایی امروز ۱۱ دی چقدر شد؟ + لیست قیمت

به گزارش باملین، قیمت تخم مرغ در بازار روز برای تاریخ  ۱۱ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی ۱۱۰ هزار تومان است. قیمت تخم مرغ بسته بندی امروز  قیمت تخم مرغ بسته بندی شدر بسته ۶ عددی ۵۸ هزار تومان است برای…

تخم مرغ بسته بندی امروز ۱۰ دی چند است؟ + قیمت انواع تخم مرغ

به گزارش باملین، قیمت تخم مرغ در بازار روز برای تاریخ  ۹ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی ۱۱۰ هزار تومان است. قیمت تخم مرغ بسته بندی امروز  قیمت تخم مرغ بسته بندی شدر بسته ۶ عددی ۵۸ هزار تومان است برای خرید…

قیمت تخم مرغ محلی این هفته رکورد زد! + قیمت انواع تخم مرغ

به گزارش باملین، قیمت تخم مرغ در بازار روز برای تاریخ  ۷ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی ۱۱۰ هزار تومان است. قیمت تخم مرغ بسته بندی امروز  قیمت تخم مرغ بسته بندی شدر بسته ۶ عددی ۵۸ هزار تومان است برای…

قیمت تخم مرغ امروز ۳ دی چند است؟ + لیست قیمت انواع تخم مرغ

به گزارش باملین قیمت تخم مرغ در بازار روز برای تاریخ  ۳ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته تخم مرغ ۲۰ عددی ۱۱۰ هزار تومان است. قیمت تخم مرغ بسته بندی امروز  قیمت تخم مرغ بسته بندی شدر بسته ۶ عددی ۵۸ هزار تومان است برای خرید…