مرور برچسب

قیمت روز گوشت

گوشت گوسفندی کیلویی چند؟! + قیمت روز

به گزارش باملین، قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  ۱۲ بهمن ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده…

قیمت گوشت گوسفندی امروز ۴ بهمن ۱۴۰۲ چند است؟

به گزارش باملین، قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  4 بهمن ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در…

جوجه کباب سبزیجات کیلویی چنده؟ + جدول قیمت روز

به گزارش باملین، قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است. قیمت گوشت مرغ بسته بندی امروز  قیمت گوشت مرغ چرخ کرده بسته بندی شده…

قیمت جدید گوشت گوسفندی دربازار اعلام شد!

به گزارش باملین، قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  ۲۳ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در…

قیمت سینه مرغ امروز ۱۶ دی ۱۴۰۲ در بازار چند است؟

به گزارش باملین، قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۱۵ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است. قیمت گوشت مرغ بسته بندی امروز  قیمت گوشت مرغ چرخ کرده بسته بندی شده…

قیمت گوشت قرمز در بازار امروز چقدر شد؟ + لیست قیمت انواع گوشت

به گزارش باملین، قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  ۱۴ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در…

راسته گوسفندی امروز ۱۴ دی کیلویی چند؟ + قیمت انواع گوشت

به گزارش باملین، قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  ۱۲ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در بسته…

قیمت مرغ امروز یکشنبه ۱۰ دی چند؟ + قیمت روز مرغ

به گزارش باملین، قیمت گوشت مرغ در بازار روز برای تاریخ ۹ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت جوجه کباب ران مرغ ۰.۹ کیلوگرم ۱۷۴ هزار تومان است. قیمت گوشت مرغ بسته بندی امروز  قیمت گوشت مرغ چرخ کرده بسته بندی شده در…

قیمت گوشت گوسفندی کیلویی چند تومان شد؟ + لیست قیمت انواع گوشت

به گزارش باملین، قیمت گوشت گوسفندی در بازار روز برای تاریخ  ۶ دی ۱۴۰۳ اعلام شد که بر اساس آن هر بسته گوشت گردن گوسفندی ۱ کیلوگرم ۳۴۴ هزار تومان است. قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی امروز  قیمت گوشت گوسفندی بسته بندی شده در بسته…