مرور برچسب

قیمت سراتو

قیمت کیا سراتو در ۲۴ ساعت گذشته ۲۰۰ میلیون گران شد!

به گزارش باملین، بر اساس قیمت خودروهای وارداتی، قیمت سراتو وارداتی صفر کیلومتر به ۳ میلیاردو۵۰ میلیون تومان رسیده است که نسبت به روز گذشته ۲۰۰ میلیون تومان گران شده است. همچنین قیمت کیا سراتو مونتاژ سال ۹۸ نیز با افزایش ۱۵۰ میلیون…