مرور برچسب

قیمت مسکن در فاز دو پرند

با راه اندازی مترو پرند قیمت مسکن در این منطقه چه تغییری داشت؟ + لیست قیمت

به گزارش باملین در چند هفته اخیر خبرهای زیادی در رابطه با راه اندازی مترو پرند منتشر شد که باعث خوشحالی مردم این منطقه هم بود. مطمئنا دسترسی به خانه های یک محله تاثیر زیادی در بهبود کیفیت زندگی مردم آن منطقه خواهد داشت و به همین دلیل هم…