مرور برچسب

قیمت نان در تهران

گرانی این بار به نان رسید! / قیمت نان در تهران گران شد؟!

به گزارش باملین و به نقل از ایسنا احمد قیومی درباره افزایش قیمت نان با اشاره به اینکه هنوز هیچ مصوبه ای برای افزایش قیمت نان به خصوص نان سنگک اعلام نشده است گفت اما نانوایی هایی زیادی در تهران به بهانه های مختلف قیمت نان را افزایش داده اند.…