مرور برچسب

لباس مردانه برای لاغر دیده شدن

برای عید نمیخواد لاغر کنی؛ اینطوری لباس بپوش تا لاغر دیده شی!

انتخاب لباس می تواند در شخصیت و ظاهر ما بسیار اثرگذار باشد. به همین دلیل هم باید در انتخاب لباس دقت زیادی داشته باشیم و سعی کنیم با انتخاب درست، مشکلات و نقص هایی که در ظاهر و بدنمان وجود دارد را بپوشانیم. به عنوان مثال افرادی که لاغر هستند…