مرور برچسب

لباس چشم سبزها

اگه چشم هات سبزه این لباس ها رو بپوش!

چشم هر فرد می تواند امضای چهره او باشد. معمولا اکثر افرادی که چشم های سبز رنگ دارند، از چهره زیبایی برخوردار هستند و این موضوع هم به تاثیر زیبایی چشم در زیبایی چهره مربوط می شود. اما اگر شما هم فردی با چشم های سبز هستید باید بدانید که…