مرور برچسب

لباس چی بپوشم؟

برای مهمونی های مختلف باید چه لباسی بپوشیم؟

من لباس چی بپوشم؟ این اولین جمله ایه که بعد از خبر مهمونی رفتن گفته میشه. شاید برای شما هم پیش اومده باشه که به یک مهمونی رسمی دعوت شدید، ولی نمیدونید که باید چه لباسی بپوشید. یا برای مهمونی های خودمونی و دورهمی های دوستانه که نمیشه لباس…