مرور برچسب

لغو تمدید خودکار اینترنت ایرانسل

کد جدید لغو تمدید خودکار بسته اینترنت ایرانسل دائمی

هنگامی که بسته اینترنتی ایرانسل را خریداری می کنید ممکن است تمدید خودکار بسته اینترنتی برای شما فعال شده باشد و به همین دلیل هم پس از اتمام مدت زمان بسته اینترنت، شاهد تمدید خودکار آن با کم شدن مبلغ از شارژ اعتباری شما یا اضافه شدن مبلغ به…