مرور برچسب

مالیات پزشکان

مالیات پزشکان در تعرفه‌ ها پنهان است!

به گزارش باملین به نقل از مهر، رضا لاری پور گفت: جامعه پزشکی بر این باور است که وقتی تعرفه‌ها به شکل دستوری تعیین می‌شود، مالیات این تعرفه‌ها در درون آن نهفته و مستتر است. در واقع، می‌توان گفت که جامعه پزشکی، مالیات خود را پیشاپیش با…