مرور برچسب

محاسبه حقوق بازنشستگان

خبر خوش برای بازنشستگان؛ حداقل حقوق بازنشستگان به ۲۳ میلیون میرسد!

به گزارش باملین در این روزها که خبرهای متفاوتی را در مورد قوانین جدید بازنشستگی می شنویم، زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبرهای خوشی را در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد که در ادامه می توانید مطالعه کنید. …

حقوق بازنشستگان به این شکل محاسبه می شود / نحوه محاسبه حقوق بازنشسته ها

به گزارش باملین و به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی تصویب شد. وی توضیح داد: طبق این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی…