مرور برچسب

مدرک فنی و حرفه ای

چطور به راحتی مدرک فنی و حرفه ای بگیریم؟

به گزارش باملین به نقل از ایسنا، مهرداد عظیمی از رشد ۵۱ درصدی آموزش‌های مهارتی در دولت سیزدهم خبر داد و توسعه و صیانت از سرمایه های انسانی راهبرد و اولویت اساسی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برشمرد. وی افزود: با توجه به سیاست‌های دولت…