مرور برچسب

مدیرعامل

۸ اولویت مدیران‌ عامل در سال ۲۰۲۴

به گزارش باملین، این موسسه سالانه با اجتناب از حواشی و پرت‏‏‌گویی، یک‌راست سر اصل موضوع می‏‏‌رود و به مطالبی که برای مدیران‌عامل از بیشترین اهمیت برخوردار است می‏‏‌پردازد. امسال به خود یادآوری می‏‏‌کنیم که مهم‌ترین مساله خانواده، دوستان،…