مرور برچسب

مسکن کوچک

مردم به خانه های کوچک تر نیاز دارند!

به گزارش باملین، خطیبی در ابتدای صحبت‌های خود در اجلاس سازندگان و طراحان شیراز گفت: ما به‌عنوان مهندسان و حامیان حقوق مصرف‌کننده مخالف مسکن‌های کمپی هستیم اما به‌عنوان بخشی از جامعه موافق ساختمان‌های کوچک‌مقیاس هستیم چراکه ما در کشورمان…