مرور برچسب

مصرف کافئین

راز کثیف کافئین؛ چه میزان مصرف کافئین زیاد است؟

خبرنگار نشریه امریکایی "آتلانتیک" در مقاله‌ای درباره این که مصرف چه میزان کافئین برای ما بی ضرر خواهد بود و ابهامات مرتبط با آن می‌نویسد: "روز سه شنبه در نهایت تصمیم گرفتم کنجکاوی‌ای که درباره نوشیدنی انرژی زای "پانرا" را داشتم برطرف…