مرور برچسب

مهرطلبی

فرق مهربانی و مهرطلبی چیست؟

مهربانی نوعی محبت کردن است که با چاشنی همدلی آمیخته، ولی این بذل و بخشش مهر، به فرد آسیب نمی‌زند و موجب رضایت خاطرش هم خواهد شد. اما مهرطلبی کاملا متفاوت است. به گزارش باملین، فرد مهربان روح غنی از مهر و سلامت خودش را…