مرور برچسب

میزان حقوق بازنشستگان

خبر خوش برای بازنشستگان؛ حداقل حقوق بازنشستگان به ۲۳ میلیون میرسد!

به گزارش باملین در این روزها که خبرهای متفاوتی را در مورد قوانین جدید بازنشستگی می شنویم، زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبرهای خوشی را در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان بیان کرد که در ادامه می توانید مطالعه کنید. …