مرور برچسب

میل به شیرینی

چطور میل به شیرینی خوردن را در خود کاهش دهیم؟

به گزارش باملین، انسان میل ذاتی به خوردن شیرینی جات دارد. کربوهیدرات‌های ساده نواحی از مغز را فعال می‌کنند که اندورفین یا هورمون‌های حس خوب فعال می‌کنند. خوردن شیرینی و شکر ممکن است جذاب باشد، اما مشکل این است که ما مقدار زیادی شکر اضافه…