مرور برچسب

نحوه شستن رو بالشی

راهکارهای حرفه ای برای تمیز کردن بالش و ملحفه در خانه تکانی عید ۱۴۰۳

یکی از کارهای مهم و همیشگی ما در خانه تکانی عید، شستن روبالشی، بالش، ملحفه، پتو و... است. شاید برای شما هم پیش آمده که نتوانید ملحفه ها و رو بالشی های سفید را مثل روز اول سفید کنید و به خوبی آنها شسته نشوند. برای شستن این موارد، راهکارهای…