مرور برچسب

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان به این شکل محاسبه می شود / نحوه محاسبه حقوق بازنشسته ها

به گزارش باملین و به گفته عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی تصویب شد. وی توضیح داد: طبق این مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی…