مرور برچسب

نحوه محاسبه مالیات

برای محاسبه مالیات هزینه های آموزشی و پزشکی و اجاره کسر می شود! / نحوه محاسبه مالیات هر شخص

به گزارش باملین یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت که برای محاسبه مالیات، هزینه‌های اجاره، آموزش، پزشکی از درآمد مالیاتی کسر می‌شود. مهدی سرمست درباره مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم گفت: در حال حاضر شیوه مالیات ستانی در کشور ما…