مرور برچسب

نمک ید دار

برای سالم ماندن نمک تصفیه شده و یُددار بخورید!

یادتان باشد که حتما نمک مصرفی روزانه باید نمک تصفیه شده یددار باشد و به میزان کم در طول روز نمک مصرف کنید. به گزارش باملین، نمک نامی است عام که به کلرور سدیم (ترکیب کلر و سدیم) گفته می‌شود، کلرور سدیم به صورت بلور‌های…