مرور برچسب

نه گفتن به دیگران

نشانه هایی که مشخص می کند نه گفتن به دیگران برای شما سخت است!

به گزارش باملین نشانه های زیر می گویند نه گفتن برای شما کار دشواری است. ۱- دچار فرسودگی مزمن شده اید به گزارش روزیاتو، این احتمالاً مهم ترین دلیل اهمیت به دست گرفتن دوباره ی کنترل زمان و انرژی خود است. برای آنکه احساس نکنید ارتباط…