مرور برچسب

نگهداری از گل شمعدانی

برای پرورش و نگهداری گل های شمعدانی باید این نکات رو رعایت کنید!

گل های شمعدانی قطعا محبوب ترین گل های آپارتمانی هستند که از گذشته تا به امروز در اکثر خانه های مردم ایران وجود داشته است. هر چند در این سال ها گیاهان آپارتمانی مانند سانسوریا و بامبو بیشتر روی بورس بوده اند، اما گل شمعدانی جایگاه ویژه تری…