مرور برچسب

هادی چوپان در مستر المپیا

هادی چوپان با این مثال تمام رقبای خود را مسخره کرد / گرگ ایران غوغا به پا کرد!

به گزارش باملین هادی چوپان که در این روزها درگیر مسابقات مستر المپیا است تا بتواند به عنوان مدافع قهرمانی دوباره قهرمان شود، در مشست خبری خود رقبای خود را نابود کرد. هادی چوپان که لقب Persian Wolf به معنی گرگ…