مرور برچسب

هزینه تاسیس صرافی در شیراز

برای تاسیس صرافی در تهران ۲۰۰ میلیارد تومان نیاز دارید!

به گزارش باملین سرمایه لازم برای تاسیس صرافی های نوع اول در استان تهران و شهرهای اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، قم و ارومیه را منوط به پرداخت سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد تومان اعلام شد و در عین حال، در سایر شهرها این رقم ۱۳ میلیارد تومان…