مرور برچسب

همسر شاهرخ شاهید

درگذشت شاهرخ شاهید خواننده قبل از انقلاب! / شاهرخ شاهید که بود؟

شاهرخ شاهید یکی از خوانندگان معروف قبل از انقلاب است که در سال 1953 در تهران متولد شد و سرانجام در سال 2023 در آمریکا درگذشت. او پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرد و سالها در این کشور زندگی کرد. شاهرخ خواننده کیست؟…