مرور برچسب

هوش

اگر این چیزها را نمی دانید نشانه هوش بالا شماست!

به گزارش باملین بعضی ویژگی‌ها یا توانایی‌های فردی که بی فایده یا منفی تلقی می‌شوند می‌توانند نشان دهنده‌ی هوش بالا باشند. دست کم این چیزی است که دانشمندان فکر می‌کنند. ۱- چپ دست (یا دو دست) هستید به گزارش روزیاتو؛ دانشمندان…