مرور برچسب

واریز سهام عدالت

چرا سود سهام عدالت من واریز نشده؟ + روش پیگیری سهام عدالت

چرا سود سهام عدالت من واریز نشده؟ آخرین بار سود سهام عدالت برای تمام افراد مشمول واریز شد که نزدیک به 700 هزار تومان بود. اما در همین زمان چندین هزار نفر از مشمولان دریافت سود سهام عدالت، سود خود را دریافت نکردند و نمی دانند که چطور باید…