مرور برچسب

وام اشتغال زایی

با این شرایط برای اشتغال زایی ۳۰۰ میلیون تومان وام بگیرید!

به گزارش باملین شرایط دریافت وام 300 میلیون تومانی اشتغال جوانان اعلام شد! مجتبی تاجیک، هدف از ایجاد تسهیلات اشتغالزایی جوانان دربانک قرض الحسنه رسالت را اشتغال جوانان عنوان کرد و گفت: این اشتغال در قالب الگوی تعالی اجتماعی بانک قرض…