مرور برچسب

وام یلدایی

بازنشستگان برای شب یلدا ۲۰ میلیون وام دریافت می کنند!

به گزارش باملین و طبق گفته مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، مبلغ 20 میلیون تومان وام بازنشستگی در اوایل دی ماه  به حساب 50 هزار بازنشسته واریز خواهد شد. محسن تقیانی درخصوص زمان پرداخت مرحله پنجم وام‌ به حساب…