مرور برچسب

وزیر آموزش و پرورش

نیوتن فیزیکدان بزرگی نبود! / اظهارات جنجالی وزیر آموزش پرورش!

به گزارش باملین به تازگی وزیر آموزش و پرورش گفت: معلمها را از افراد زیر ٢٠ سال انتخاب کرده ایم تا دانش آموزان را درک کنند!/ نیوتن فیزیکدان بزرگی نبود روزنامه ایران به نقل از وزیرآموزش و پرورش نوشت: ۸۰ درصد دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان…