مرور برچسب

وسایلی که نباید زیر سینک بزارید

لوازمی که نباید زیر سینک آشپزخونه بزاری رو بشناس!

در خانه های کوچک امروزی از تمام نقاط خانه برای انبار کردن برخی از وسایل استفاده می شود که یکی از آنها زیر سینک ظرفشویی در آشپزخانه است. اما باید دقت داشته باشید که نباید از هر وسیله ای در زیر سینک استفاده کنید چون ممکن است حوادث غیرمترقبه…