مرور برچسب

ویروس قطب شمال

هشدار دانشمندان در مورد ویروس‌ های قطب شمال

به گزارش باملین به نقل از فارس، خطر شیوع از میکروب‌هایی که برای هزاران سال در یخبندان دائمی به دام افتاده‌اند، به دلیل افزایش فعالیت کشتیرانی سیبری افزایش یافته است. دانشمندان هشدار داده اند که بشریت با یک تهدید همه گیر…