مرور برچسب

پاداش یک میلیونی کارمندان

با وجود طرح پاداش یک میلیون تومانی کارمندان دریافتی آنها تغییری نمی کند!

به گزارش باملین و به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، به اعتقاد وزیر کار و رفاه اجتماعی، با مصوبه پاداش 1 میلیون تومانی، حقوق افزایش پیدا نکرده است و در واقع این مسئله یک جابجایی محسوب می شود. در واقع با این طرح دریافتی کارکنان هیچ…