مرور برچسب

پالت سایه چشم

برای آرایش اروپایی باید این ۵ تا پالت سایه رو داشته باشی!

آرایش اروپایی یکی از سبک های پرطرفدار آرایشی بین ایرانیان است که در این سالها بیشتر از گذشته ترند شده است. آرایش اروپایی معمولا ساده و ملیح است و چندان غلظتی در آن دیده نمی شود. همین ملیح بودن و سادگی آرایش اروپایی است که باعث جذابیت و…