مرور برچسب

پرداخت حقوق

خبری فوری؛ نحوه پرداخت حقوق در سال ۱۴۰۳ مشخص شد!

به گزارش باملین به نقل از تسنیم؛ در حالی سه جلسه درباره مزد منطقه ای برگزار شد که در طول این مدت نمایندگان کارگری مخالف جدی بحث مزد منطقه ای بودند چرا که اعتقاد داشتند, شرایط برای اجرای مزد منطقه ای فراهم نیست. اصغر…