مرور برچسب

پرداخت یارانه

یارانه نقدی این ماه کی پرداخت می‌ شود؟

به گزارش باملین، به‌زودی یارانه معیشتی مرحله ۱۵۵ مربوط به دی‌ماه ۱۴۰۳ به حساب کلیه سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه  واریز خواهد شد. در صورتیکه سرپرستان خانوار جزو دهک‌های اول تا سوم هستند، مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و در…