مرور برچسب

پروتز دست

معرفی فناوری های جدید دست مصنوعی در سال ۲۰۲۴

از دست رفتن اندام‌های بدن برای هر کسی عذاب آور است به خصوص اگر آن اندام دست باشد. طبیعتا بعد از اینکه فرد با نبود دست خود کنار آمد به دنبال دست مصنوعی می‌گردد که نزدیک‌ترین حالت را به دست طبیعی و واقعی خود داشته باشد. به دلیل اهمیت این…