مرور برچسب

پریچهر قنبری

همسر سابق شهاب حسینی در خارج از کشور کشف حجاب کرد / کشف حجاب پریچهر قنبری

به گزارش باملین پریچهر قنبری همسر اول شهاب حسینی در صفحه شخصی اینستاگرامش با انتشار عکسهای بدون حجاب در فضای مجازی مورد توجه کاربران قرار گرفت. پریچهر قنبری یکی از فعالهای در فضای مجازی نباشد و همسر سابق شهاب…