مرور برچسب

پزشکان

به این پزشکان هرگز اعتماد نکنید!

به گزارش باملین به نقل از ایسنا، این موضوع اگرچه تازگی ندارد، اما تمایل برخی افراد به انجام عمل‌های زیبایی در مراکز غیرمجاز، قابلیت آن را دارد که به یک معضل بزرگ اجتماعی بدل شود. در سال‌های اخیر اغلب آدم‌ها، حتی افرادی با بنیه مالی ضعیف…