مرور برچسب

پلاک گذاری خودروهای منطقه آزاد

پلاک‌ گذاری خودروهای مناطق آزاد شروع شد!

به گزارش باملین به نقل از  ایسنا، دولت سیزدهم سال گذشته مصوبه‌ای در رابطه با پلاک‌گذاری خودروهای منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارائه شد اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ چراکه هیات…