مرور برچسب

پیام برای دوست پسر

متن دوست دارمت زیبا برای دوست دختر و دوست پسر

در این مطلب از باملین متن های احساسی مناسب دوست دخترها و دوست پسرها را آورده ایم. چقدر این دوست‌ داشتن‌های بی‌دلیل خوب است مثل همین باران بی‌سوال که هی می‌بارد که هی اتفاقاً آرام و شمرده شمرده می‌بارد ! -----------------------…