مرور برچسب

پیدا کردن سطل زباله گوشی

بازیابی عکس های پاک شده از سطل آشغال گوشی

گوشی های هوشمند سطل آشغالی دارند که هر عکس، فایل یا ویدئویی که از گوشی پاک می کنید به آن منتقل می شود. اگر نگران فایل های حذف شده هستید و قصد بازگردانی آنها را دارید، مشکل سختی برای بازگردانی آنها ندارید و فقط کافیست به دنبال بازیابی عکس…