مرور برچسب

چاقی

اضافه وزن برای این گروه سنی مفید است!

به گزارش باملین شاخص توده بدنی (BMI) یک فرمول رایج برای ارزیابی وضعیت سلامتی است. با این وجود، بسیاری از متخصصان بهداشت به دلیل در نظر نگرفتن عواملی مانند جنسیت، سن و فعالیت بدنی مورد سرزنش قرار گرفته اند. شاخص توده بدنی وزن فرد بر حسب…