مرور برچسب

چرا سال 1402 دوتا ماه رمضان دارد؟

ماه رمضان کی است؟ | تاریخ دقیق شروع ماه رمضان سال ۱۴۰۲ + فضیلت ماه رمضان

ماه رمضان کی است؟ شاید جالب باشد که بدانید سال 1403، دو ماه رمضان داشت. در واقع ماه رمضانی که از سال 1401 آغاز شد و تا فروردین 1403 ادامه یافت و ماه رمضانی که 22 اسفند 1403 آغاز می شود و تا 22 فروردین 1403 ادامه پیدا می کند. ماه رمضان…