مرور برچسب

چطور کارت سوخت بگیریم

رونمایی از سامانه جدید درخواست کارت سوخت هوشمند / دیگر نیازی به پلیس +۱۰ نیست!

به گزارش باملین سامانه جدیدی برای ثبت درخواست صدور کارت هوشمند سوخت ایجاد شده است که با وجود این سامانه دیگر نیازی به حضور در دفاتر پلیس به اضافه 10 نیست. اگر قصد دارید کارت سوخت هوشمند خود را دریافت کنید باید از طریق این سامانه اقدام کنید.…